Over BITB Projects

BITB Projects is een dynamische en ambitieuze organisatie die zich binnen de vastgoedcyclus bezig houdt met het begeleiden van projecten vanaf de ontwerpfase tot en met de realisatie- en nazorgfase. In de voorgaande initiatief- en definitiefase kunnen wij een adviserende en ondersteunende rol vervullen.

Vanuit onze ervaringen met de ontwikkeling van vastgoed (risico's en resultaat) en de wijze waarop het eindresultaat wordt bereikt, zijn wij in staat projecten naar tevredenheid van alle betrokken partijen te realiseren. Belangrijke bouwstenen binnen ons projectmanagement zijn daadkracht, eenduidige communicatie, gestructureerde organisatie en betrokkenheid.

Door de jaren heen hebben wij een wijze van projectmanagement ontwikkelt die toepasbaar is op ieder (vastgoed)project en binnen iedere fase van de vastgoedcyclus. Bij ons is kennis macht en deze macht zetten wij graag in binnen de projecten die wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren. 

"UW PROJECT IS ONS PROJECT"