Aanbesteding en coordinatie sloop Jongerenhuis te Harreveld

In opdracht van Stichting Horizon heeft BITB Projects de aanbestedingsleidraad geschreven voor de sloop van het semi-permanente jongerenhuis in Harreveld. Op basis van deze aanbesteding zijn er een 4-tal sloopbedrijven geselecteerd en heeft BITB Projects een gunningsadvies geschreven op basis van de beoordeling van de ontvangen stukken.

Begin februari 2015 is er aangevangen met de sloopwerkzaamheden, die volledig door BITB Projects, in nauw overleg met opdrachtgever en haar medewerkers op locatie, gecoordineerd zijn.

« terug