Afbouwcoördinatie winkelcentrum Hilvertshof te Hilversum

Kroonenberg Groep herontwikkelt winkelcentrum Hilvertshof Doel van de herontwikkeling is het winkelcentrum weer te laten voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Het winkelcentrum wordt uitnodigender en overzichtelijker.  Ook biedt het vernieuwde winkelcentrum meer  flexibiliteit voor winkeliers met betrekking tot de positionering van de winkel alsook de indeling van de winkelruimte. Bij de uitwerking van het bouwkundige ontwerp en het installatietechnische concept is hiermee rekening gehouden.

Het aantal entrees wordt teruggebracht van 5 naar 3. De huidige entree aan de Kerkstraat wordt verhoogd en gaat over in een dubbelhoge passage tot aan het hart van het winkelcentrum. In het hart van het winkelcentrum wordt een grote vide gemaakt, waaraan de nieuwe liften en roltrappen zijn gesitueerd voor ontsluiting naar de verschillende verdiepingen en parkeerdekken. Twee aangrenzende winkelpanden in de Kerkstraat zullen worden meegenomen in de herontwikkeling  Hierdoor wordt het volume van het winkelcentrum verder doorgetrokken.

Kroonenberg Groep heeft begin 2015 opdracht verstrekt aan BITB Projects om de volledige afbouw coördinatie/technische huurdersbegeleiding inzake de winkelunits voor dit project te verzorgen. Hierbij is BITB Projects verantwoordelijk voor de communicatie richting de huurders gedurende het gehele herontwikkelingstraject. Tevens verzorgt BITB Projects alle opleveringen, terug-opleveringen alsmede tijdelijke verplaatsingen die noodzakelijk zijn om de diverse bouwfasen tijdig aan te laten vangen en tegelijkertijd het verder functioneren van het winkelcentrum zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

« terug