Begeleiding en toezicht sloop tijdelijke winkelunits

Nadat Richard Bot (BITB Projects) in 2007 de tijdelijke winkelunits aan het Waterlandplein aan de diverse huurders had opgeleverd, was het voor opdrachtgever Nieuw Waterlandplein CV een logische stap BITB Projects tevens in te huren voor de begeleiding (inclusief kwaliteitstoezicht) van de terugoplevering van deze winkelunits van huurder naar verhuurder/opdrachtgever. 

Daarnaast heeft BITB Projects er in nauw overleg met opdrachtgever en Verlaat Uden Bouwsystemen voor gezorgd dat het tijdelijk winkelcentrum (dat uiteindelijk zo'n 6 jaar heeft gefunctioneerd) tegen een gunstige prijs door Bouwman Sloopwerken (Amsterdam) gesloopt is.

Inmiddels is het terrein terugopgeleverd aan het Stadsdeel Amsterdam Noord en wordt dit momenteel tijdelijk gebruikt om de parkeerdruk rondom het nieuwe winkelcentrum te verlichten.

Tevens heeft BITB Projects zorg gedragen voor de volledige begeleiding van en toezicht op de sloop van het voormalige pand van Fitness The Temple (inmiddels tevens gehuisvest in het nieuwe winkelcentrum). Ook voor dit pand is Bouwman Sloopwerken ingehuurd om de sloop van dit pand volledig uit te voeren.

« terug