Coördinatie werkzaamheden passage Gelderlandplein te Amsterdam

Kroonenberg Groep, eigenaar van winkelcentrum Gelderlandplein, werkt samen met ontwikkelaar Multi Vastgoed uit Gouda en Rijnboutt aan de herontwikkeling en uitbreiding van het Gelderlandplein.

Onderdeel van deze herontwikkeling vormt, naast onder meer de uitbreiding van het aantal m2, tevens de volledige aanpak van de bestaande winkelpassages. Passagevloer, plafond en servicestroken voor de bestaande winkelunits zullen vernieuwd worden, waardoor deze bestaande passages naadloos zullen aansluiten op de nieuwe hoge passages die momenteel gerealiseerd worden.

Kroonenberg Groep heeft begin 2015 opdracht verstrekt aan BITB Projects om de volledige communicatie te verzorgen met de huidige huurders in de bestaande passages in zake de planning van de werkzaamheden in deze passages.

In nauw overleg met Kroonenberg Groep, Multi Vastgoed en BAM Utiliteitsbouw zal BITB Projects deze communicatie op zich nemen zodat het bouwproces voor deze huurders zo soepel mogelijk verloopt.

« terug