Projectmanagement Wijkcentrum-Bibliotheek Waterlandplein

Onderdeel van de herontwikkeling van het project Waterlandplein te Amsterdam vormde tevens de ontwikkeling/toevoeging van een significant aantal vierkante meters aan maatschappelijk vastgoed in de vorm van een wijkcentrum/bibliotheek en gezondheidscentrum. Het volledige projectmanagement van VO-fase tot en met de oplevering is verzorgd door BITB Projects. Gedurende het gehele proces zijn wij, in nauw overleg met de eindgebruikers (Stadsdeel Amsterdam Noord, Openbare Bibliotheek Amsterdam), gekomen tot een turnkey opleveringsniveau waarmee voldaan werd aan de randvoorwaarden zoals deze door opdrachtgever aan het project gesteld waren (op basis van de gesloten huurovereenkomsten en daarbij behorende afspraken inzake opleveringsniveau).

Tevens zijn er in opdracht van de eindgebruikers diverse aanvullende werkzaamheden aan projectaannemer opgedragen (onder begeleiding van BITB Projects) om zodoende de gehuurde ruimten volledig te laten voldoen aan de uiteindelijke eisen die hier door de huurders aan gesteld werden.

Medio juli 2013 zijn de ruimten aan de huurders opgeleverd en in het laatste kwartaal van 2013 zijn de laatste restpunten definitief afgehandeld waarmee door alle partijen van een succesvol afgerond project gesproken kan worden. 

« terug